دسته بندی قطعات

موتوری
انتقال نیرو
ترمز
تسمه
بوش و پین
بلبرینگ
خنک کاری
برقی
پیچ و مهره
فیلترالات
فرمان
شیرهای کنترل
جنت
توربو شارژ
دکل و پاکت
سیل گروپ
سیم ها
سیستم هیدرولیک
سوخت رسانی
زیر بندی
اورینگ و کاسه نمد
تایر و رینگ
وسائل اتاق
سایر