فیوز 15 آمپر

فیوز دو شاخ 15 آمپر به شماره فنی 0804101500 . 08041-01500 فیوز های دو شاخ کوتاه کاربرد فراوانی در دستگاه های کوماتسو دارن...

ادامه مطلب

فیوز 30 آمپر

فیوز دو شاخ 30 آمپر ، به شماره فنی 0804103000 08041-03000 فیوز های دو شاخ کوتاه کاربرد فراوانی در دستگاه های کوماتسو دارن...

ادامه مطلب