1r0749

[ Fuel Filter ]

نام فارسی : فیلتر گازوئیل

شماره فنی قطعه : 1r0749

وزن قطعه : 1.182 کیلوگرم

حدود قیمت قطعه اصلی در کشور مبداء : 20.74 دلار

قطعات جایگزین : FF5319

1r0749

[ Fuel Filter ]

Machine Brand : CAT

هشدار : این محصول می تواند شما را در معرض مواد شیمیایی از جمله سرب و ترکیبات سرب قرار دهد که در ایالت کالیفرنیا به عنوان عامل سرطان و نقایص مادرزادی یا سایر آسیب های تولید مثل شناخته شده است. برای اطلاعات بیشتر به www.P65Warnings.ca.gov مراجعه کنید. (ترجمه شده توسط گوگل)

1r0749 فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل

ماشین های سازگار

ENGINEER SUPPORT TRACTOR
C18

WHEEL-TYPE LOADER
982M 990 972H 980L 962H 988K 980M 980G II 980F II 992C 980K 988G 980G 966H 980F 980C 988F II 980H 986H 990 II 988F 980K HLG 988B 950H 992D

CHALLENGER
85D 75C 85C 65D 75D 65C

ENGINE – GENERATOR SET
3406C 3406B 3456 3412 C18 3516 3412C 3512 3516B 3406E C18 I6 XQ425 C15 3512B C13 XQ375 PM3456 C13 3408 3306 3408B PM3412 3304 3508B 3408C C15 I6 C-12 3304B C18 GEN SE C9.3 3508 C13 XQ350 C13GENSET C9

OFF-HIGHWAY TRUCK
769D 772B 775B 772G 773B 771C 770G 769C 768C 772G OEM 775D 773D 771D 773GC 773E 775E 69D 770G OEM

TRACK-TYPE LOADER
973

ENGINE – INDUSTRIAL
3412 3406B 3408 C-9 C-12 C18 3126B G3406 3412E SCT673 3408B C15 C9.3B C13B C9 SPS342 3196 3176C HT400 C-10 3406C 3408C C-16 C11 CPT372 C13 3412C 3406E C9.3 SPT342 3408E SUF557 SBF214 3406 3176B 3456 C-15 SR4

ARTICULATED DUMP TRUCK
740 735B D400E 725C2 730C2 EJ D350E 725C 740B 735C 745 735 745C 730 D40D 740C D350E II D400E II 740 GC 730C 730C2 D400D

ROAD RECLAIMER
RR-250 RR-250B RM-350 RM-350B SS-250B SS-250 RM500B SM-350 RM-250C

MOTOR GRADER
140M 16M3 14M 140K 140K 2 14L 12K 24H 160K 160M 120K 18M3 16G 120K 2 12M 16H NA 14M-3 14M3

MATERIAL HANDLER
MH3295

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
AD55 AD45 AE40 AE40 II AD30 AD40

EXCAVATOR
336E 349F L 375-A L 352FMHPU 336F L 352F 568 FM LL 336F 245B 390F 374F L 352F OEM 336E L 349E L VG 340F 336F L XE 375-A 349E L 340F L UHD 336E LN 352F-VG 336F LN 349E 5110B 336E LH 390F L 349F LXE 336E HVG 336F LNXE 336F LN XE 245D 5080 235B 235C 385C 336E LNH 349F 568 FM 336F XE 336FMHPU 340F L LRE 374F 352F XE VG 235D 349E L HVG 336E H

DRILL
MD6200

WHEEL TRACTOR-SCRAPER
637G 637E 627K 621B 621G 631E 623F 627E 621E 623E 657E 651E 621H 637D 657B 633D 621F 637K 639D 627B 627F 621K OEM 623K 621K 631K 651B 627H 627K LRC 631D 623H 623K LRC 623G 657 631G 633E II 623B 627G 621

EARTHMOVING COMPACTOR
826C 836 826K 836K 826G 836G 825K 825G 826G II 825C

GENERATOR
SR4 XQP500 WEG SR4B

ENGINE – TRUCK
3406B C-10 C15 C-12 3176 C-15 3406C 3406E C-18 C13 C-16 C18 3408B 3176B C16 C11 3408

PETROLEUM PRODUCTS
TH31-E61 C-15 CX31-C15I CX35-P800 3412E TH35-C11I TH48-E80 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C11I CX35-C18I C15 C18 C9 CX31-C9I TH35-E81 TH35-C15I CX38-P800 TH35-C13T CX38-P892 CX31-C13I TH31-C9P TH35-C15T TH35-C13I CX31-C18I

COLD PLANER
PR-450 PM-565 PM620 PM310 PM-465 PR-1000C PM-565B PM622 PR-1000 PM313 PM820 PM312 PR-750B PR-450C PM822

FOREST PRODUCTS
586C 2864C

WHEEL DOZER
834B 824G 854G 824C 834K 834S 844 834U 824K 824G II 834G

PIPELAYER
572R 578 589 587R PL83 PL87 PL72 572R II 583R

MARINE PRODUCTS
3408 3408B C-12 3306 C18 3176B 3306B C30 3304B 3406C 3406B 3412C 3412 C9.3 C12 3176C C15 3412E 3408C 3304 C32 3406E 3196 3412D

TRACK-TYPE TRACTOR
D8R D7R D6R 58 D6T D6 D7R II D6T XW D8R II D6T XL PAT 8SU D6T LGP D8T D9R 57H D7H D10N D6T XL 10U 8 D9L 8U D6T LGPPAT 9 D8N 59L D9T D7E D10R 59N 8A 9U 8S 9SU 10 D6 XE D6T XW PAT 59 10SU D7E LGP D9N D8L 58L

EXPANDED MINING PRODUCTS
MD5075 6015 FS MD5150C 6015 MD5125 6018 MD6290

LOAD, HAUL, DUMP
R1600G R1700K R1600 R2900 R1700G R1700 II R2900G

فروشندگان این قطعه

در صورتی که فروشنده ای برای این قطعه وجود نداشت و یا اینکه مایل به دریافت پیشنهاد قیمت از سایر فروشندگان هستید میتوانید یک درخواست برای این قطعه ایجاد کنید

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات تم -> سربرگ -> منو -> منو موبایل (دسته ها)
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.