6003193550

[ CARTRIDGE ]

نام فارسی : فیلتر گازوئیل

شماره فنی قطعه : 6003193550

وزن قطعه : 1.638 کیلوگرم

حدود قیمت قطعه اصلی در کشور مبداء : 53.26 دلار

6003193550

[ CARTRIDGE ]

Machine Brand : KOMATSU

6003193550 فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل دهانه 5/8-1 معادل آن P553500 دونالدسون و FC56230 ساکورا می باشد، درخواست کنندگان گرامی می توانند با ایجاد یک درخواست در وب سایت UCE.IR ، از تمامی تامین کنندگان این محصول درخواست استعلام قیمت کنند.

ویژگی ها :


Attributes

Outer Diameter4.66 inch (118.3 mm)
Thread Size1 5/8-12 UN
Length11.73 inch (298 mm)
Gasket OD4.33 inch (110 mm)
Gasket ID3.86 inch (98 mm)
Efficiency 99%3 micron
Efficiency Test StdSAE J1985
TypeSecondary
StyleSpin-On
Media TypeCellulose
Primary ApplicationKOMATSU 6003193550
Equipment Year Equipment Type Equipment Options Engine Engine Option 
KOMATSU BR580JG-1-CRUSHER-KOMATSU SAA6D125E-5G-02-View Parts »
KOMATSU D155A-6-DOZER TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-5GR-W-View Parts »
KOMATSU D155AX-5-DOZER TRACKEDD SERIESKOMATSU SA6D140E-2B-7-View Parts »
KOMATSU D155AX-5-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D140E-3C-7-View Parts »
KOMATSU D155AX-5-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D140E-3J-7-View Parts »
KOMATSU D155AX-5B-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D140E-View Parts »
KOMATSU D155AX-5SL-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D140E-View Parts »
KOMATSU D155AX-6-DOZER TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-5G-02-View Parts »
KOMATSU D155AX-6SL-TRACTOR TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-5-View Parts »
KOMATSU D275A-5-DOZER TRACKED-KOMATSU SDA6D140E-3H-9-View Parts »
KOMATSU D275AX-5-DOZER TRACKED-KOMATSU SDA6D140E-View Parts »
KOMATSU D275AX-5-DOZER TRACKED-KOMATSU SDA6D140E-3H-9-View Parts »
KOMATSU D275AX-5E0-DOZER TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-5H-01-View Parts »
KOMATSU D275AX-5SL-DOZER TRACKED-KOMATSU SDA6D140E-View Parts »
KOMATSU D375A-5E0-DOZER TRACKED-KOMATSU SAA6D170E-5D-01-View Parts »
KOMATSU D375A-6-DOZER TRACKED-KOMATSU SAA6D170E-5-View Parts »
KOMATSU D475A-5E0-DOZER TRACKED-KOMATSU SAA12V140E-3-View Parts »
KOMATSU D65EX-15-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3C-7L-View Parts »
KOMATSU D65EX-15-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3C-7A-View Parts »
KOMATSU D65PX-15-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3C-7A-View Parts »
KOMATSU D65WX-15-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3C-7A-View Parts »
KOMATSU D85EX-15-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3B-7-View Parts »
KOMATSU D85EX-15E0-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3-View Parts »
KOMATSU D85PX-15-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3B-7-View Parts »
KOMATSU D85PX-15E0-DOZER TRACKED-KOMATSU SA6D125E-3-View Parts »
KOMATSU HD255-5-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D125E-3L-8A-View Parts »
KOMATSU HD325-6-DUMP TRUCKHD SERIESKOMATSU SA6D140E-1FF-G-View Parts »
KOMATSU HD325-6-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D140E-2A-8-View Parts »
KOMATSU HD325-6-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D140E-3A-8-View Parts »
KOMATSU HD325-7-DUMP TRUCKHD SERIESKOMATSU SAA6D140E-5D-01-View Parts »
KOMATSU HD325-7-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D140E-3-View Parts »
KOMATSU HD325-7R-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D140E-5DR-W-View Parts »
KOMATSU HD465-7R-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D170E-5BR-W-View Parts »
KOMATSU HD785-7-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA12V140E-3B-02-View Parts »
KOMATSU HD7857-HAUL TRUCK-KOMATSU SAA12V140E3-View Parts »
KOMATSU HM300-2-DUMP TRUCKARTICULATEDKOMATSU SAA6D125E-5B-02-View Parts »
KOMATSU HM350-1-DUMP TRUCKARTICULATEDKOMATSU SAA6D140E-3H-8-View Parts »
KOMATSU HM350-2-DUMP TRUCKARTICULATEDKOMATSU SAA6D140E-5E-01-View Parts »
KOMATSU HM400-1-DUMP TRUCKARTICULATEDKOMATSU SAA6D140E-3B-8-View Parts »
KOMATSU HM400-2-DUMP TRUCKARTICULATEDKOMATSU SAA6D140E-5C-01-View Parts »
KOMATSU HM400-2R-DUMP TRUCK-KOMATSU SAA6D140E-5CR-W-View Parts »
KOMATSU PC1250-8-EXCAVATOR-KOMATSU SAA6D170E-5-View Parts »
KOMATSU PC1250LC-8-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D170E-5C-01-View Parts »
KOMATSU PC2000-8-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA12V140E-3C-02-View Parts »
KOMATSU PC2000-8-EXCAVATOR-KOMATSU SAA12V140E-3-View Parts »
KOMATSU PC400-EXCAVATOR-KOMATSU SAA6D125E-5-View Parts »
KOMATSU PC400-7-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-3K-8W-View Parts »
KOMATSU PC400-7-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-3-View Parts »
KOMATSU PC400-7E0-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-5A-02-View Parts »
KOMATSU PC400-8-EXCAVATOR TRACKEDPC SERIESKOMATSU SAA6D125E-View Parts »
KOMATSU PC400LC-7-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-3K-8M-View Parts »
KOMATSU PC400LC-7E0-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-5-View Parts »
KOMATSU PC400LC-8-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-View Parts »
KOMATSU PC450-7-EXCAVATOR-KOMATSU SAA6D125E-3-View Parts »
KOMATSU PC450-8-EXCAVATOR-KOMATSU SAA6D125E-5-View Parts »
KOMATSU PC450LC-7E0-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-5A-02-View Parts »
KOMATSU PC450LC-8-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D125E-5F-02-View Parts »
KOMATSU PC600LC-7-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SA6D140E-3H-7-View Parts »
KOMATSU PC750-7-BACKHOE LOADER-KOMATSU SAA6D140E-3N-8-View Parts »
KOMATSU PC750-7-EXCAVATOR-KOMATSU SAA6D140E-3-View Parts »
KOMATSU PC800-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D140-2-View Parts »
KOMATSU PC800-7-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-3N-8-View Parts »
KOMATSU PC800LC-8-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-5F-03-View Parts »
KOMATSU PC850-8-EXCAVATOR-KOMATSU SAA6D140E-5-View Parts »
KOMATSU PC850-8R-EXCAVATOR TRACKED-KOMATSU SAA6D140E-5FR-W-View Parts »
KOMATSU WA450-5L-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D125E-3A-View Parts »
KOMATSU WA450-6-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D125E-5D-01-View Parts »
KOMATSU WA470-5-LOADER WHEELEDWA SERIES- WA470-5-View Parts »
KOMATSU WA470-6-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D125E-5D-01-View Parts »
KOMATSU WA480-5-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D125E-3B-8W-View Parts »
KOMATSU WA480-6-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D125E-5-View Parts »
KOMATSU WA500-3-LOADER WHEELED-KOMATSU SA6D104E-3E-7-View Parts »
KOMATSU WA500-6-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D140E-5A-01-View Parts »
KOMATSU WA600-6-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D170E-5A-01-View Parts »
KOMATSU WA600-6R-LOADER WHEELEDWA SERIESKOMATSU SAA6D170E-5AR-W

ماشین های سازگار

BR580JG-1
D155A-6
D155A-6R
D155AX-6
D275AX-5
D275AX-5E0
D375A-6
D475A-5E0
D475ASD-5E0
D65EX-15
D85EX-15E0
D85PX-15E0
HD325-7
HD405-7

HD465-7E0
HD465-7R
HD605-7R
HD605-7E0
HM300-2
HM350-2R
HM400-2
PC1250-8
PC1250LC-8
PC2000-8
PC400-7
PC400-7E0
PC400-8
PC450-7E0
PC450-8R
PC600-8
PC800-8
PC850-8
WA500-6
WA600-6
WA600-6R
WA800-3E0
WA900-3E0
WD600-6
SA6D125E-3
SA6D140E-3
SAA12V140E-3
SAA6D125E-3
SAA6D125E-5
SAA6D140E-5
فروشندگان این قطعه

در صورتی که فروشنده ای برای این قطعه وجود نداشت و یا اینکه مایل به دریافت پیشنهاد قیمت از سایر فروشندگان هستید میتوانید یک درخواست برای این قطعه ایجاد کنید

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات تم -> سربرگ -> منو -> منو موبایل (دسته ها)
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.