4266215340 صافی

صافی مسیر کنترل هیدرولیک WA600-3 در تصویر موجود ، فیلتر مذکور داخل پوسته فیلتر موجود در شکل می خورد.

ادامه مطلب

6001841632 درب هواکش

درب هواکش لودر کوماتسو WA600-3A ، این درب برای هواکس بیل مکانیکی کوماتسو PC800-7 نیز مناسب است. منبع عکس : https://www.dieselequipme...

ادامه مطلب