مسترپین PC2000-8

پین ( مستر ) زنجیر بیل مکانیکی PC2000-8 به شماره فنی 21T3231293  ، از ایم مسترپین 6 عدد در هر رشته زنجیر بیل مکانیکی کوماتسو PC2000-8 ا...

ادامه مطلب